Wie zijn wij?

Het ontstaan van Stichting Centaurium
In het verleden richtten studenten natuurgeneeswijzen zich geregeld tot de Iona Stichting te Amsterdam voor financiële ondersteuning. De reden was dat zij werken en studeren niet langer konden combineren.
Naast jonge studenten ging het vaak om mensen die al eerder werkten, een veranderingsproces ondergingen en/ of hun leven een nieuwe richting gaven. Via de lona Stichting namen drie hogescholen voor natuurgeneeswijzen (Amsterdam, Bloemendaal en Hilversum) het initiatief tot de oprichting van de Stichting Centaurium. Dat gebeurde in augustus 1988.
Sinds 1991 zijn ook de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem (HVNA) en de Academie voor Natuurlijke Geneeswijzen Noord Nederland in de stichting vertegenwoordigd, terwijl de academie Amsterdam geen opleiding Natuurgeneeskunde meer verzorgt.

Wat doet Stichting Centaurium?
Doelstelling is het verstrekken van renteloze voorschotten aan studenten natuurgeneeswijzen, die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen. De stichting maakt dit mogelijk d.m.v. van fondswerving.
Daarnaast betalen de aangesloten opleidingen alle een bedrag per aantal studenten. In 1989 kon met een basisbedrag gestart worden. Inmiddels functioneert de stichting goed en wordt er jaarlijks gemiddeld aan zo'n tien studenten een renteloze lening verstrekt.

Wie komen voor geldelijke ondersteuning in aanmerking?
De geldelijke ondersteuning is bedoeld voor 2e, 3e, 4e en 5e jaars studenten natuurgeneeswijzen die voldoen aan de voorwaarden welke de stichting in haar reglement stelt om in aanmerking te komen voor een renteloos voorschot.
Hoe wordt aan fondswerving gedaan? De stichting tracht haar financiële mogelijkheden te stabiliseren en te vergroten door:

• regelmatige wervingen bij charitatieve instellingen, bij bedrijven op het gebied van natuurlijke genees- en voedingsmiddelen als ook bij uitgeverijen op natuurgeneeskundig gebied;

benadering van overheidsinstanties; verzoeken om donaties en/of schenkingen aan geïnteresseerde particulieren en instellingen.

Voor de continuïteit van de stichting zijn meer middelen nodig, zodat vanuit een bredere basis, goede belegging en deskundig beheer, meer studenten geholpen kunnen worden. Alleen met uw geldelijke steun kunnen wij meer aanvragen honoreren, waardoor gemotiveerde en capabele mensen hun studie kunnen afmaken.

De 4 aangesloten academies:
Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem
Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Bloemendaal
Academie voor Natuurgeneeswijzen Hilversum
Academie voor Natuurgeneeswijzen Meppel   
   
   
   
Website door Gozz.nl